Ochrana osobních údajů

Osobní data, která kupující uvede při objednání, jsou využita pro úkony přímo související s vaší objednávkou. Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána jen v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tyto nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení dopravci a to pouze za účelem doručení zboží zákazníkovi.

Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na vyžádání smazat z databáze.